top of page
MoveFitnessHK_WeightLifting.jpeg
DaveLo.jpg
Jim1.jpeg

JIM

Boxing Coach

Jim 自畢業後一直只埋首於工作,經一次長假期裡接觸過泰拳後,便愛上這項運動。他自此認真練習並參加各大小型比賽,最後更決定放棄原本工作十五年的職業,投身教練行業。

 

Jim認為泰拳運動除了改善身形,強化體能,也改變了他的命運。

AWARD HIGHLIGHTS

  • 54kg Champion-Hong Kong Muay Thai Championship Final 2011

  • 54kg  KF1 World Championship 2013

  • 54kg HKBA Championship Final 2010

  • 54kg HKBA Championship Final 2009

bottom of page